Sie befinden sich hier:

  Almanya ve Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Ruh Sağlığına İlişkin Ülkeler Arası Perspektifler

  Çevrimiçi etkinlik 8-9'da Ekim

  Mart 2021 tarihinde, Suriye’deki krizin 10. yılı doldu. Bu üzücü yıldönümünün ışığında, Alman Kızılhaçı ve Türk Kızılay, hem Almanya hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin durumunu ve ruh sağlıklarını daha yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelemek istemektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nden hemen önce 8-9 Ekim tarihlerinde, her iki Kızılhaç/Kızılay derneği beraber iki kısımdan oluşan bir çevrimiçi etkinliğe ev sahipliği yapacaktır.

  Diğer diller


  Etkinlik Videoları

  Çevrimiçi etkinlik

  Etkinlik iki yarım gün sürecek olup, çatışmanın ruhsal izleri, kişinin yurdundan kaçmak zorunda kalmasının ve bunun getirdiği, kültürel ve duygusal zorluklarla yeni bir ülkeye gelmesinden, ihtiyaç sahiplerine ne tür ruh sağlığı desteklerinin faydalı olduğuna kadar geniş bir yelpazede çok çeşitli konular ele alınacaktır. Konuşmacı ve katılımcılar ile birlikte, tüm bu konuların karmaşıklığına hassasiyet ve saygı gösteren bir atmosfer ve tartışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinliğin her bir yarım günlük kısmı, ortak oturumlardan ve aralarında seçim yapılabilecek bir dizi tartışma oturumundan oluşacaktır. Görüş paylaşmak, tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere katılımcıları çeşitli konulardaki uzmanlarla bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

  Birinci gün, en yaygın tanılar ve tedavi ortamının kritik yönleri dahil olmak üzere Suriyeli göçmenlerin durumlarının ruhsal etkilerine odaklanılacaktır. Katılımcılara, Türk Kızılay tarafından yürütülen toplum merkezleri ve bunlara bağlı ruh sağlığı birimleri tanıtılacak ve Berlin'deki mülteci ve göçmenlerin rehabilitasyonunu ve entegrasyonunu destekleyen Überleben Merkezi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, Türkiye ve Almanya’daki Suriyeli konuşmacılar ile tanışacak, hikâyelerini dinleyecek ve yaşam koşullarının iç yüzünü göreceğiz.

  İkinci gün, Almanya ve Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin ruhsal açıdan tam bir iyilik hali içinde olmalarını sağlayacak daha geniş sosyal çevre yakından incelenecektir. Suriyeli topluluklar, Suriyeli kadınların durumu, yasal konular ve COVID-19 pandemisinin etkisi hakkında konuşarak bu konuyu ele alacağız.  Program

  BİRİNCİ GÜN – Terapötik Perspektifler ve Kişisel Hikâyeler
  12.30 – 17.15 (CEST)

  Karşılama (30 dk.)

  Ortak Oturum + Soru&Cevap – Giriş: (60 dk.)

  • Suriye krizinin ve göçmen olmanın ruhsal etkileri
  • En yaygın üç tanı: anksiyete bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

  Mola (15 dk.)

  Türk Kızılay Toplum Merkezinin Sanal Turu + Soru & Cevap (30 dk.)

  Tartışma Oturumları (eş zamanlı) (60 dk.)

  • Tercümanların rolü
  • Türk Kızılay tarafından yürütülen toplum merkezlerinin bütüncül yaklaşımı ve Berlin’de bulunan Überleben Merkezinin tanıtımı
  • Tedavi için güvenli bir ortam nasıl yaratılır?
  • İkincil travmatik stres riskleri
  • Almanya ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin bireysel hikâyeleri ve düşünceleri I
  • Almanya ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin bireysel hikâyeleri ve düşünceleri II

  Mola (15 dk.)

  Ortak oturum (60 dk.)

  • Tartışma oturumlarının yansımaları
  • Terapi konularındaki değişimler- Suriye'den ayrılmak ve Türkiye'de yaşamak arasında

  İKİNCİ GÜNE bakış + Veda (15 dk.)

   

  İKİNCİ GÜN – Tedavinin Ötesindeki Perspektifler: Engeller, Bağlantılar ve Toplum Desteği
  9.30 Uhr – 14.15 Uhr (CEST)

  Karşılama + BİRİNCİ GÜNÜN Özeti (30 dk.)

  Ortak Oturum (60 dk.)

  • Almanya ve Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin yaşam koşulları konulu açık oturum

  Mola (15 dk.)

  Tartışma Oturumları (eş zamanlı) (60 min.)

  • Kadın bakış açıları – Almanya ve Türkiye'deki Suriyeli kadınların durumu
  • Yasal durum – (koruma) statü/ikamet/sınır dışı edilme riski/işgücü piyasasına erişim
  • COVID-19 pandemisinin Almanya ve Türkiye'deki Suriyeli göçmenler üzerindeki etkisi (her iki ülkeden yapılan son araştırmalara ve anketlere dayalı olarak)
  • Almanya ve Türkiye'de tek bir Suriyeli toplumu diye bir şey var mı? – Suriyeli ağları ve sosyal bağlantılar

  Mola (30 dk.)

  Ortak Oturum (75 dk.)

  • Tartışma oturumlarının yansımaları
  • Suriyeli göçmenler arasındaki gerçek ihtiyaçlar ile mevcut ruh sağlığı hizmetleri/destekleri arasındaki etkili bağlantılar sorunu konulu açık oturum
  • Toplantı

  Son + Veda (15 min.)


  The event is organized with financial contribution from the German Federal Foreign Office.

  Title

  zum Anfang